villamiyapiyorum.com bir ZR İnşaat kuruluşudur. ZR İnşaat web sitesi için tıklayın.

ZR İNŞAAT, kurulduğundan bu yana ana felsefesi olarak;

 • Uluslararası alanda başarılı projeler gerçekleştirmenin bir aracı olarak, farklı ulusların şirket ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı, iş ortaklıkları geliştirmeyi,

 • Dünyanın her yerinde iş yapabilecek yetkinlik ve esnekliğe sahip olacak şekilde örgütlenmeyi,

 • Uluslararası bilgi, deneyim, kültür, iş yapma becerisi, kaynak paylaşımı ve teknoloji kullanımı konusunda sahip olduğu değerleri, gelişme potansiyeli yüksek yeni pazarlarda yer alabilmek için oluşturmayı ve kullanmayı,

 • İşveren ihtiyaç ve beklentilerini ön planda gözetip, kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla, uzun süreli kalıcı ilişkiler kurmayı,

 • Her durumda, geçmiş deneyimleri neticesinde kazandığı ticari itibarı, güvenilirliği ve prestiji korumayı,

 • Hedeflerini gerçekleştirme yolunda teknolojinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanmayı ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,

 • Her zaman çalışanlarını ve müşterilerini tatmin ve mutlu eden, geliştiren ve çözüm üreten bir kurum olma,

ilkelerini benimsemiştir.

ZR İNŞAAT; tüm faaliyetlerinde daima; Türkiye’nin kalkınmasını, dünya uygarlığının gelişmesini, insan mutluluğunu ve müşterilerinin memnuniyetini en ön planda gözetir.

 • Arazi değerlendirme

 • Üretim ve satış faaliyetlerinde bulunma

 • Anahtar teslimi konut, villa (yaşam alanları) inşa etme

 • Doğal yaşamı korumaya yönelik inşaat projeleri geliştirme

 • Sağlıklı yaşam ve spor alanları düzenleme

 • Danışmanlık, Modernizasyon ve Sistemlerin Entegrasyonu

 • Alt Yapı (Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Yangın) işlerinin anahtar teslim yapımı

 • İnşaat devlet taahhüt işleri yapma

 • Tüm zemin ve Yapı Malzemelerinin saha, laboratuar şartlarında testlerini yapma ve inşaat kalite kontrol müşavirlik hizmetlerini verme

 • Sağlık tesisleri, konut siteleri, iş merkezleri ve baraj betonarme yapılarını kurma

ZR İnşaat, inşaat sektörünün farklı alanlarında aynı ciddiyetle ve amatör ruhla hizmet verirken, tamamladığımız her yeni projenin yaşama ve yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz.
En üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet ulaştırdığımız her yeni kurum ve her yeni birey de bu değerler zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak aramıza katılıyor.
Geleceğin yeni hedeflerini birlikte güvenle karşılıyoruz.
ZR İnşaat’ın gelecekteki hedefi; Türkiye’nin ve dünyanın bayındırlık hizmetlerinde önemli görevler üstlenmek ve bu görevleri başarı ile tamamlayarak, inşaat sektörüne evrensel boyutta katkılarını sağlamaktır.

 • Üstlenilen her projede ülke ve kurum değerini arttırmak,

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak,

 • İnsana, doğaya ve topluma faydalı projeler üretmek,

 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak,

 • Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite’den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uymak,

 • Standart ve müşteri şartnamelerine uymak, müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek,

 • Bir defada doğru sonuca ulaşmak için çalışmak,

 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

Vizyonumuz;

İnşaat sektöründe, konusunda iş deneyim ve karlılık açısından önde gelen firmalar arasında yer almak ve bu saygınlığına ulaşıp, bunu geliştirir şekilde yaşam kalitesini yükselten bir artı değer, hizmet üretmektir.

Misyonumuz;

 • ZR İNŞAAT vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma ve faaliyetleri birincil görevi kabul eder.

 • Çalışanlarının ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.

 • Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.

 • Belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren bir inşaat sanayicisidir.

 • ZR İNŞAAT’ın hedefi Ülkemizde vergi ödeyen, istihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip bir kurum yapısını kazanıp, bu seviyeyi korumaktır.