villamiyapiyorum.com ماحاصل ایده ایجاد یک جریانی متفاوت در جهت خلق یک نگرش منحصر به فرد متناسب با سبک زندگی شما می باشد.

سازه های جدید و ساختمان های موجود؛ باعث می گردد تا نتوانید سبک زندگی خود را در واحد های مسکونی مشابه هم و قلب بندی شده به اجراء بگذارید. بر این باوریم که متناسب با سلیقه هر شخص، یک نوع سبک زندگی مخصوص وجود دارد. بر اساس این تفاوت، طراحی واحدهای مسکونی مخصوص برای هر شخص را از اصول خود قراردادیم.

مساحت، مورد استفاده و موقیعت آشپزخانه، سالن، اتاق و سرویس بهداشتی برای هرکس متفاوت خواهد بود.
villamiyapiyorum.com کلیه این نیاز ها را می تواند متناسب با سلیقه افراد طراحی نموده و در اراضی که فرد در منطقه مورد پسند خود خریداری می نماید، دنیای هر فرد را از قبیل رنگ و لوازم مورد پسند خلق نماید.

از آنجا که طراحی، محل و لوازم مورد استفاده بنابر سلیقه شما انتخاب می گردند، شما صاحب ویلایی خواهید شد که بی مانند بوده و با متناسب با سبک زندگی شما می باشد.

villamiyapiyorum.com شما را از یک زندگی شلوغ و یکنواخت شهری دور نموده و به همان اندازه به یک زندگی اجتماعی نزدیک می نماید و کیفیت زندگی شما را ارتقاء بخشیده و شما را صاحب ویلائی با سلیقه خودتان خواهد نمود و در کنار همه اینها فضائی برای زندگی آزادانه فراهم خواهد نمود. تنها جائی که می توانید به دور از استرس کار و زندگی بوده و با خودتان خلوت نمائید، خانه خودتان است.

villamiyapiyorum.com برای شما امکان ساخت یک ویلا که در آن شادترین و آرام ترین لحظات خود را در خانه خود که طراحی متفاوت آن کاملا به شما و خانواده شما تعلق دارد و در آنجا از لذت زندگی سرشار خواهید گشت را فراهم می سازد.

villamiyapiyorum.com در ویلاهای خود که با طبیعت پیوند خورده اند می توانید در آرامش باغچه خود را بسازید، به گلهای خود برسید، سبزی های خود را پرورش دهید، پای خود را بر خاک نهاده و صاحب ویلایی مخصوص به خودتان شوید.

  • اراضی مورد درخواست خود را از هر نقطه ترکیه و یا از ما خریداری خواهید نمود،
  • بنابر ابعاد اراضی نقشه ویلا را متناسب با سلیقه و سبک زندگی شما طراحی خواهیم نمود،
  • برای شما یکی از پاکت های مناسب ویلا را انتخاب خواهیم نمود، (ویژگی های پاکت ها قابل افزایش، کاهش و یا تغییرمی باشد)
  • رنگ و مدل لوازم مورد استفاده را متناسب با سلیقه خود انتخاب خواهید نمود،
  • برای جلوگیری از هرگونه مشکل در پایان کار، شما را در ابتدا از قیمت کل مطلع خواهیم نمود،
  • پس از مدتی کوتاه شما را در ویلاهایی که از زندگی در آنها سیر نخواهید شد مستقر خواهیم نمود.